1147642_10200443989562452_2082230839_o.jpg
       
     
Etc-Gusbaganz-19.jpg
       
     
1102562_10200444114325571_49994374_o.jpg
       
     
mayupdate-17.jpg
       
     
mayupdate-16.jpg
       
     
Etc-Gusbaganz-20.jpg
       
     
mayupdate-15.jpg
       
     
mayupdate-14.jpg
       
     
mayupdate-10.jpg
       
     
mayupdate-20.jpg
       
     
Ziatype / Dominique
       
     
1073759_10200444142006263_2036920521_o.jpg
       
     
Ziatype / Celia
       
     
people-Gusbaganz-14.jpg
       
     
8x10 Tintype / Celia
       
     
893364_10200432872124523_2811369_o.jpg
       
     
mayupdate-7.jpg
       
     
web_update-3.jpg
       
     
web_update-2.jpg
       
     
web_update-1.jpg
       
     
novupdate-25.jpg
       
     
mayupdate-5.jpg
       
     
web_update-4.jpg
       
     
quiet waters20.jpg
       
     
9310390496_9593e6daea_b.jpg
       
     
4x5 Tintypes / Kelcey + Celia
       
     
novupdate-20.jpg
       
     
Cyanotype / Celia
       
     
9310488996_b65bd0e431_b.jpg
       
     
novupdate-16.jpg
       
     
water-Gusbaganz-3.jpg
       
     
1078701_10200406528425947_1710232856_o.jpg
       
     
9307775407_35faa575e2_h.jpg
       
     
9310585748_3f73e0700f_b.jpg
       
     
9310512880_8fc815c325_b.jpg
       
     
people-Gusbaganz-1.jpg
       
     
Construct #1 / Cyanotype
       
     
novupdate-1.jpg
       
     
quiet waters5.jpg
       
     
summer2014work 35.jpg
       
     
Tri-Color Gum / Celia
       
     
summer2014work 36.jpg
       
     
Tri-Color Gum / Kelcey
       
     
Ziatype / Kelcey
       
     
mayupdate-2.jpg
       
     
novupdate-26.jpg
       
     
mayupdate-3.jpg
       
     
novupdate-37.jpg
       
     
novupdate-36.jpg
       
     
novupdate-19.jpg
       
     
mayupdate-1.jpg
       
     
Bleached Instant Film Negative / Rose
       
     
novupdate-32.jpg
       
     
mayupdate-9.jpg
       
     
novupdate-23.jpg
       
     
9310469122_4f3127dd9e_h.jpg
       
     
emma by gusbaganz.jpg
       
     
people-Gusbaganz-12.jpg
       
     
people-Gusbaganz-13.jpg
       
     
novupdate-38.jpg
       
     
people-Gusbaganz-22.jpg
       
     
novupdate-31.jpg
       
     
h&h-3.jpg
       
     
tourism II (other side) by gusbaganz.jpg
       
     
000016470020.jpg
       
     
000016450003.jpg
       
     
13498666853_0d12394581_b.jpg
       
     
jean joseph molitor, comte (1823) by gusbaganz.jpg
       
     
mayupdate-13.jpg
       
     
mayupdate-12.jpg
       
     
mayupdate-11.jpg
       
     
mayupdate-8.jpg
       
     
mayupdate-6.jpg
       
     
mayupdate-4.jpg
       
     
mayupdate-19.jpg
       
     
13498566285_b46b04d9d8_b.jpg
       
     
Gum Bichromate / San Francisco
       
     
Ziatype / Monolith
       
     
photo 1(2).JPG
       
     
photo 2(2).JPG
       
     
Rennfest-1.jpg
       
     
nyc.jpg
       
     
1147642_10200443989562452_2082230839_o.jpg
       
     
Etc-Gusbaganz-19.jpg
       
     
1102562_10200444114325571_49994374_o.jpg
       
     
mayupdate-17.jpg
       
     
mayupdate-16.jpg
       
     
Etc-Gusbaganz-20.jpg
       
     
mayupdate-15.jpg
       
     
mayupdate-14.jpg
       
     
mayupdate-10.jpg
       
     
mayupdate-20.jpg
       
     
Ziatype / Dominique
       
     
Ziatype / Dominique
1073759_10200444142006263_2036920521_o.jpg
       
     
Ziatype / Celia
       
     
Ziatype / Celia
people-Gusbaganz-14.jpg
       
     
8x10 Tintype / Celia
       
     
8x10 Tintype / Celia
893364_10200432872124523_2811369_o.jpg
       
     
mayupdate-7.jpg
       
     
web_update-3.jpg
       
     
web_update-2.jpg
       
     
web_update-1.jpg
       
     
novupdate-25.jpg
       
     
mayupdate-5.jpg
       
     
web_update-4.jpg
       
     
quiet waters20.jpg
       
     
9310390496_9593e6daea_b.jpg
       
     
4x5 Tintypes / Kelcey + Celia
       
     
4x5 Tintypes / Kelcey + Celia
novupdate-20.jpg
       
     
Cyanotype / Celia
       
     
Cyanotype / Celia
9310488996_b65bd0e431_b.jpg
       
     
novupdate-16.jpg
       
     
water-Gusbaganz-3.jpg
       
     
1078701_10200406528425947_1710232856_o.jpg
       
     
9307775407_35faa575e2_h.jpg
       
     
9310585748_3f73e0700f_b.jpg
       
     
9310512880_8fc815c325_b.jpg
       
     
people-Gusbaganz-1.jpg
       
     
Construct #1 / Cyanotype
       
     
Construct #1 / Cyanotype
novupdate-1.jpg
       
     
quiet waters5.jpg
       
     
summer2014work 35.jpg
       
     
Tri-Color Gum / Celia
       
     
Tri-Color Gum / Celia
summer2014work 36.jpg
       
     
Tri-Color Gum / Kelcey
       
     
Tri-Color Gum / Kelcey
Ziatype / Kelcey
       
     
Ziatype / Kelcey
mayupdate-2.jpg
       
     
novupdate-26.jpg
       
     
mayupdate-3.jpg
       
     
novupdate-37.jpg
       
     
novupdate-36.jpg
       
     
novupdate-19.jpg
       
     
mayupdate-1.jpg
       
     
Bleached Instant Film Negative / Rose
       
     
Bleached Instant Film Negative / Rose
novupdate-32.jpg
       
     
mayupdate-9.jpg
       
     
novupdate-23.jpg
       
     
9310469122_4f3127dd9e_h.jpg
       
     
emma by gusbaganz.jpg
       
     
people-Gusbaganz-12.jpg
       
     
people-Gusbaganz-13.jpg
       
     
novupdate-38.jpg
       
     
people-Gusbaganz-22.jpg
       
     
novupdate-31.jpg
       
     
h&h-3.jpg
       
     
tourism II (other side) by gusbaganz.jpg
       
     
000016470020.jpg
       
     
000016450003.jpg
       
     
13498666853_0d12394581_b.jpg
       
     
jean joseph molitor, comte (1823) by gusbaganz.jpg
       
     
mayupdate-13.jpg
       
     
mayupdate-12.jpg
       
     
mayupdate-11.jpg
       
     
mayupdate-8.jpg
       
     
mayupdate-6.jpg
       
     
mayupdate-4.jpg
       
     
mayupdate-19.jpg
       
     
13498566285_b46b04d9d8_b.jpg
       
     
Gum Bichromate / San Francisco
       
     
Gum Bichromate / San Francisco
Ziatype / Monolith
       
     
Ziatype / Monolith
photo 1(2).JPG
       
     
photo 2(2).JPG
       
     
Rennfest-1.jpg
       
     
nyc.jpg